IMG_1300Metodologia OpenAgile reprezinta viitorul pentru organizatiile care doresc sa aiba performante superioare. Oamenii sunt stimulati sa fie mai activi atunci cand beneficiaza de Autonomia de actiune, Stapanirea proceselor si Scopul bine definit. In plus oamenii sunt mai implicati atunci cand au capacitatea de a se autoconduce si auto-organiza intr-un sistem care le ofera plus valoare in permanenta. Beneficiile metodologiei OpenAgiles sunt multiple:

  • Echipele iau decizii singure si se autoconduc
  • Manageri sunt focusati pe crestere, nu pe micromanagement
  • Implicare totala si Responsabilitate ridicata

OpenAgile este un sistem de Generare a Valorii, de Studiu si de creare a unei Comunitati de Invatare. Organizatiile care au adoptat aceasta metodologie, iar aceasta a devenit o constanta in activitatea zilnica, au inregistrat rezultate exceptionale, printre care enumeram:

  • Volum de activitate: crestere de peste 45%
  • Productivitate: crestere de peste 50%
  • Volum de vanzare: crestere de peste 60%

In vederea implementarii metodologiei OpenAgile parcurgem cu clientii urmatoarele etape:

1. Analiza de Business – studiul reperelor specifice in activitatea companiei.
2. Adaptabilitatea la Schimbare – evalurea capacitatii membrilor echipei de a adopta schimbarea si a se adapta schimbarii.
3. Planul de Implementare – in functie de capacitatea unei echipe de a se adapta la schimbare, dezvoltam planul de implementare si durata acestuia.
4. Training – programul de instruire a membrilor echipei in ceea ce priveste metodologia OpenAgile.
5.Coaching – planul de coaching post training necesar pentru fixarea comportamentelor specifice acestei metodologii.
Analiza initiala vizeaza intelegerea organizatiei, a specificului activitatii si a problemelor cu care se confrunta aceasta. In aceasta faza este analizata si oportunitatea implementarii metodologiei OpenAgile pentru a stabili viitoarele beneficii pentru organizatie si angajati.

Evaluarea Adaptabilitatii la Schimbare se realizeaza prin completarea de catre participanti a unui chestionar confidential. Acest chestionar are rolul de a scoate in evidenta perceptia pe care o au angajatii fata de activitate, companie si managementul companiei. Urmatorul pas este un interviu realizat cu fiecare participant la program. Toate aceste date obtinute sunt discutate apoi cu managementul companiei pentru a stabili reperele Planului de Implementare a metodologiei OpenAgile in organizatie.

Planul de Implementare reprezinta un ghid dezvoltat in urma discutiilor purtate cu managementul companiei si participantii in urma procesului de analiza a Adaptabilitatii la Schimbare. Acest ghid devine un program de lucru comun cu repere, termene si responsabilitati clare. Respectarea acestui ghid este critica pentru implementarea metodologiei si pentru obtinerea de beneficii.

Sesiunea de Training OpenAgile se deruleaza pe durata a 2 zile, timp in care sunt explicate Principiile metodologiei, Rolurile pe care fiecare membru al echipei si le asuma, Ciclul de Invatare si Ciclul de Activitati. Programul de training se deruleaza in formatul obisnuit cu evaluarea Situatiei Initiale si stabilirea Situatiei Dorite din perspectiva implementarii metodologiei.

Intelegerea metodologiei este relativ simpla, dar implementarea ei implica un efort sustinut din partea tuturor: noi, participanti si management. Pentru ca e vorba de un proces de transformare a organizatiei, cu schimbari de comportamente din partea tuturor, planul de Coaching dureaza intre 10 si 20 de zile, in functie de organizatia cu care lucram. De regula pentru coaching sunt alocate zilele de Luni si Marti, dar in functie de situatie se poate lucra de Luni pana Joi.